Justering av näringslivsberedningens protokoll den 27 maj 2021, tillkännagivande

21-06-11

Anslaget den 11 juni 2021.

Bevis om justering av näringslivsberedningens protokoll.

Sammanträdesdatum

27 maj 2021.

Protokollet har justerats

10 juni 2021.

Anslaget sattes upp

11 juni 2021.

Anslaget tas ned

3 juli 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 juli 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 11 juni 2021

Var informationen till din hjälp?