Justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 17 februari 2021, tillkännagivande

21-02-23

Anslaget den 23 februari 2021.

Bevis om justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

17 februari 2021.

Protokollet har justerats

22 februari 2021.

Anslaget sattes upp

23 februari 2021.

Anslaget tas ned

17 mars 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 16 mars 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 23 februari 2021

Var informationen till din hjälp?