Justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 6 oktober 2021, tillkännagivande

21-10-13

Anslaget den 13 oktober 2021.

Bevis om justering av socialnämndens arbetsutskott protokoll.

Sammanträdesdatum

6 oktober 2021.

Protokollet har justerats

12 oktober 2021.

Anslaget sattes upp

13 oktober 2021.

Anslaget tas ned

4 november 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 3 november 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 13 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?