Justering av socialnämndens protokoll den 13 oktober 2021, § 9-12, tillkännagivande

21-10-14

Anslaget den 14 oktober 2021.

Bevis om justering av socialnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

13 oktober 2021.

Protokollet har justerats

13 oktober 2021.

Anslaget sattes upp

14 oktober 2021.

Anslaget tas ned

5 november 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 4 november 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 14 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?