Justering av socialnämndens protokoll den 8 september 2021, tillkännagivande

21-09-14

Anslaget den 14 september 2021.

Bevis om justering av socialnämndens protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

8 september 2021.

Protokollet har justerats

13 september 2021.

Anslaget sattes upp

14 september 2021.

Anslaget tas ned

6 oktober 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 oktober 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 14 september 2021

Var informationen till din hjälp?