Justering av socialutskott 1 protokoll § 2 den 14 september 2021, tillkännagivande

21-09-15

Anslaget

Bevis om justering av socialutskott 1 protokoll.

Sammanträdesdatum

14 september 2021.

Protokollet har justerats

14 september 2021.

Anslaget sattes upp

15 september 2021.

Anslaget tas ned

8 oktober 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 7 oktober 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 15 september 2021

Var informationen till din hjälp?