Justering av socialutskott 2 protokoll den 16 november 2021, tillkännagivande

21-11-23

Anslaget den 23 november 2021.

Bevis om justering av socialutskott 2 protokoll.

Sammanträdesdatum

16 november 2021.

Protokollet har justerats

22 november 2021.

Anslaget sattes upp

23 november 2021.

Anslaget tas ned

16 december 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 15 december 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 23 november 2021

Var informationen till din hjälp?