Justering av socialutskott 3:s protokoll, § 1 och 3-18, den 27 april 2021, tillkännagivande

21-05-04

Anslaget den 4 maj 2021. Protokollets § 1 och 3-18 är justerade.

Bevis om justering av socialutskott 3:s protokoll.

Sammanträdesdatum

27 april 2021.

Protokollet har justerats

3 maj 2021.

Anslaget sattes upp

4 maj 2021.

Anslaget tas ned

27 maj 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 26 maj 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1´, Huddinge.

Uppdaterad 4 maj 2021

Var informationen till din hjälp?