Justering av socialutskott 3:s protokoll den 6 april 2021, tillkännagivande

21-04-06

Anslaget den 6 april 2021.

Bevis om justering av socialutskott 3:s protokoll.

Sammanträdesdatum

6 april 2021.

Protokollet har justerats

6 april 2021.

Anslaget sattes upp

6 april 2021.

Anslaget tas ned

29 april 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 april 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 6 april 2021

Var informationen till din hjälp?