Justering av Södertörns brandförsvarsförbunds direktions protokoll den 26 mars 2021, tillkännagivande

21-04-07

Anslaget 6 april 2021.

Bevis om justering av Södertörns brandförsvarsförbunds direktions protokoll.

Sammanträdesdatum

26 mars 2021.

Protokollet har justerats

6 april 2021.

Anslaget sattes upp

6 april 2021.

Anslaget tas ned

28 april 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 april 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby.

Uppdaterad 7 april 2021

Var informationen till din hjälp?