Justering av vård- och omsorgsutskottets protokoll den 22 november 2021, tillkännagivande

21-11-24

Anslaget den 24 november 2021.

Bevis om justering av vård- och omsorgsutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

22 november 2021.

Protokollet har justerats

23 november 2021.

Anslaget sattes upp

24 november 2021.

Anslaget tas ned

16 december 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 15 december 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 24 november 2021

Var informationen till din hjälp?