Detaljplan för del av Visättra 1:1 (Centralmarken) i Flemingsberg, antagande

22-05-13

Anslaget den 13 maj 2022.

Detaljplan för del av Visättra 1:1 (Centralmarken) inom Flemingsberg i Huddinge kommun går upp till kommunfullmäktige för antagande den 2022-06-13.

www.huddinge.se/centralmarken finns ett granskningsutlåtande där de synpunkter som inkommit under granskningen bemöts.

Mer information och kontakt

Vid frågor kan du kontakta:
Sofia Gregorsson
Telefon: 08-535 389 64
E-post: sofia.gregorsson@huddinge.se

Uppdaterad 13 maj 2022

Var informationen till din hjälp?