Inbjudan till samråd för detaljplan för Aspen med flera (skola, förskola, idrott, park och natur) vid Sjödalsvägen i Storängen, Sjödalen

22-01-14

Anslaget den 14 januari 2022.

Nu är en ny detaljplan för Aspen med flera (skola, förskola, idrott, park och natur) på samråd. Det innebär att du nu har möjlighet att tycka till om förslaget.

Karta Aspen m fl i Stoängen, Sjödalen.

Vad innebär den nya detaljplanen?

Den nya detaljplanen skulle innebära att en grundskola för cirka 650 elever, en idrottshall, en bollplan för sju spelare, en förskola med tio avdelningar. Under delar av skolgården byggs magasin för att samla upp vatten vid stora regn. Till detaljplanen hör också ett naturområde som utgör en grön koppling mellan sjön Trehörningen och Storängens blivande stadsdel. Området har vissa artvärden och påtagligt biotopvärde med värden för biologisk mångfald och kommer att tillgängliggöras som bostadsnära natur.

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan

Planhandlingar

Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/aspen2. Du kan också se alla handlingar i kommunalhusets reception på Kommunalvägen 28.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på samråd mellan den 14 januari och 11 februari 2022.

Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 11 februari 2022. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se. Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn Detaljplan för Aspen 3 m fl. , diarienummer KS-2016/2361 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras. Det skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att lämna synpunkter.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta:
Planarkitekt Annika Colbengtson
E-post: Annika.Colbengtson@huddinge.se
Telefon: 08-535 363 74

Yusuf Mohamed
E-post: Yusuf.Mohamed@huddinge.se
Telefon: 08-535 363 78

Uppdaterad 14 januari 2022

Var informationen till din hjälp?