Justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll den 19 juli 2022, tillkännagivande

22-07-27

Anslaget den 27 juli 2022.

Bevis om justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

19 juli 2022.

Protokollet har justerats

26 juli 2022.

Anslaget sattes upp

27 juli 2022.

Anslaget tas ned

18 augusti 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 17 augusti 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på mbf@huddinge.se.

Uppdaterad 9 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?