Justering av extra socialutskott 1, den 8 juli 2022, tillkännagivande

22-07-08

Anslaget 9 juli 2022.

Bevis om justering av socialutskott 1, § 1-4 protokoll.

Sammanträdesdatum

8 juli 2022.

Protokollet har justerats

8 juli 2022.

Anslaget sattes upp

9 juli 2022.

Anslaget tas ned

30 juli 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 29 juli 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 9 juli 2022

Var informationen till din hjälp?