Justering av extra socialutskott 1 protokoll § 1-3 den 5 september 2022, tillkännagivande

22-09-05

Anslaget 6 september 2022.

Bevis om justering av socialutskott 1, § 1-3 protokoll.

Sammanträdesdatum

5 september 2022.

Protokollet har justerats

5 september 2022.

Anslaget sattes upp

6 september 2022.

Anslaget tas ned

27 september 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 26 september 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 6 september 2022

Var informationen till din hjälp?