Justering av extra socialutskott 3 protokoll § 1-3, den 6 oktober 2022, tillkännagivande

22-10-06

Anslaget 6 oktober 2022.

Bevis om justering av socialutskott 3, § 1-3 protokoll.

Sammanträdesdatum

6 oktober 2022.

Protokollet har justerats

6 oktober 2022.

Anslaget sattes upp

6 oktober 2022.

Anslaget tas ned

27 oktober 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 26 oktober 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 6 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?