Justering av förskolenämndens protokoll den 16 november 2022 §§ 1-7 och 9-11, tillkännagivande

22-11-23

Anslaget den 23 november 2022 § 8 omedelbart justerad.

Bevis om justering av förskolenämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

16 november 2022.

Protokollet har justerats

22 november 2022.

Anslaget sattes upp

23 november 2022.

Anslaget tas ned

15 december 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 14 december 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunhuset, Kommunstyrelsens förvaltning kommunalvägen 28 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 23 november 2022

Var informationen till din hjälp?