Justering av grundskolenämndens protokoll den 14 juni 2022, tillkännagivande

22-06-22

Anslaget den 22 juni 2022.

Bevis om justering av grundskolenämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

14 juni 2022.

Protokollet har justerats

1 januari 0001.

Anslaget sattes upp

22 juni 2022.

Anslaget tas ned

14 juli 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 13 juli 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 22 juni 2022

Var informationen till din hjälp?