Justering av klimat- och stadmiljönämndens protokoll den 16 juni 2022, tillkännagivande

22-06-23

Anslaget den 23 juni 2022.

Bevis om justering av klimat- och stadsmiljönämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

16 juni 2022.

Protokollet har justerats

22 juni 2022.

Anslaget sattes upp

23 juni 2022.

Anslaget tas ned

15 juli 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 14 juli 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novumhuset, Hälsovägen 7, plan 6, MBFs reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 23 juni 2022

Var informationen till din hjälp?