Justering av kommittén för arvodes- och partistödsfrågors protokoll den 14 november 2022, tillkännagivande

22-11-23

Anslaget den 23 november 2022.

Bevis om justering av kommittén för arvodes- och partistödsfrågors protokoll.

Sammanträdesdatum

14 november 2022.

Protokollet har justerats

22 november 2022.

Anslaget sattes upp

23 november 2022.

Anslaget tas ned

14 december 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 13 december 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på ksf.registrator@huddinge.se.

Uppdaterad 23 november 2022

Var informationen till din hjälp?