Justering av kommunstyrelsens protokoll, §§ 11 och 15, den 5 oktober 2022, tillkännagivande

22-10-06

Anslaget den 5 oktober 2022.

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll.

Sammanträdesdatum

5 oktober 2022.

Protokollet har justerats

5 oktober 2022.

Anslaget sattes upp

6 oktober 2022.

Anslaget tas ned

29 oktober 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 oktober 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 6 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?