Justering av protokoll extra socialutskott 1, 23 juni 2022, tillkännagivande

22-06-23

Anslaget 24 juni 2022.

Bevis om justering av socialutskott 1 § 2, 23 juni 2022 protokoll.

Sammanträdesdatum

23 juni 2022.

Protokollet har justerats

23 juni 2022.

Anslaget sattes upp

24 juni 2022.

Anslaget tas ned

17 juli 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 16 juli 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 24 juni 2022

Var informationen till din hjälp?