Justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 16 november 2022, tillkännagivande

22-11-24

Anslaget den 24 november 2022.

Bevis om justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

16 november 2022.

Protokollet har justerats

23 november 2022.

Anslaget sattes upp

24 november 2022.

Anslaget tas ned

15 december 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 14 december 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 24 november 2022

Var informationen till din hjälp?