Justering av socialnämndens protokoll den 14 september 2022, § 1-5, 8-13, 27-28, tillkännagivande

22-09-22

Anslaget den 22 september 2022.

Bevis om justering av socialnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

14 september 2022.

Protokollet har justerats

21 september 2022.

Anslaget sattes upp

22 september 2022.

Anslaget tas ned

14 oktober 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 13 oktober 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 22 september 2022

Var informationen till din hjälp?