Justering av socialnämndens protokoll den 12 januari 2022, tillkännagivande

22-01-13

Anslaget den 13 januari 2022.

Bevis om justering av socialnämndens protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

12 januari 2022.

Protokollet har justerats

12 januari 2022.

Anslaget sattes upp

13 januari 2022.

Anslaget tas ned

4 februari 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 3 februari 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 13 januari 2022

Var informationen till din hjälp?