Justering av socialnämndens socialutskott 1, extra sammanträde, den 4 augusti 2022, tillkännagivande

22-08-05

Anslaget den 5 augusti 2022.

Bevis om justering av socialnämndens socialutskott 1, extra sammanträdes protokoll.

Sammanträdesdatum

4 augusti 2022.

Protokollet har justerats

4 augusti 2022.

Anslaget sattes upp

5 augusti 2022.

Anslaget tas ned

27 augusti 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 26 augusti 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 5 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?