Justering av socialutskott 2 protokoll den 20 september 2022 § 1-53, tillkännagivande

22-09-26

Anslaget 27 september 2022.

Bevis om justering av socialutskott 2, § 1-53 protokoll.

Sammanträdesdatum

20 september 2022.

Protokollet har justerats

26 september 2022.

Anslaget sattes upp

27 september 2022.

Anslaget tas ned

18 oktober 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 17 oktober 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 27 september 2022

Var informationen till din hjälp?