Justering av socialutskott 2 protokoll den 23 augusti 2022, tillkännagivande

22-08-24

Anslaget 24 augusti 2022.

Bevis om justering av socialutskott 2, § 1-32 protokoll.

Sammanträdesdatum

23 augusti 2022.

Protokollet har justerats

23 augusti 2022.

Anslaget sattes upp

24 augusti 2022.

Anslaget tas ned

14 september 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 13 september 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 24 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?