Justering av Södertörns överförmyndarnämnds protokoll den 21 september 2022, tillkännagivande

22-09-22

Anslaget den 22 september 2022.

Bevis om justering av överförmyndarnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

21 september 2022.

Protokollet har justerats

21 september 2022.

Anslaget sattes upp

22 september 2022.

Anslaget tas ned

14 oktober 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 14 oktober 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterassen.

Uppdaterad 22 september 2022

Var informationen till din hjälp?