Justering av Södertörns överförmyndarnämnds protokoll den 23 november 2022, tillkännagivande

22-11-24

Anslaget den 24 november 2022.

Bevis om justering av överförmyndarnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

23 november 2022.

Protokollet har justerats

23 november 2022.

Anslaget sattes upp

24 november 2022.

Anslaget tas ned

16 december 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 16 december 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterassen.

Uppdaterad 24 november 2022

Var informationen till din hjälp?