Justering av vård- och omsorgsnämndens protokoll den 15 september 2022, tillkännagivande

22-09-23

Anslaget den 23 september 2022.

Bevis om justering av vård- och omsorgsnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

15 september 2022.

Protokollet har justerats

22 september 2022.

Anslaget sattes upp

23 september 2022.

Anslaget tas ned

15 oktober 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 14 oktober 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 23 september 2022

Var informationen till din hjälp?