Justering av Kultur- och fritidsnämnden,, tillkännagivande

22-09-20

Anslaget 20 september 2022.

Bevis om justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

6 september 2022.

Protokollet har justerats

20 september 2022.

Anslaget sattes upp

20 september 2022.

Anslaget tas ned

12 oktober 2022.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 11 oktober 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Registrator, Sjödalstorget 7, 14147 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 20 september 2022

Var informationen till din hjälp?