Upphävande av detaljplan för Ekedal II i Lissma, antagande

22-05-13

Anslaget den 13 maj 2022.

Upphävande av detaljplan Ekedal II inom kommundel Lissma i Huddinge kommun går upp till Kommunfullmäktige för antagande den 2022-05-16.

www.huddinge.se/ekedal finns en samrådsredogörelse där de synpunkter som inkommit under samrådet bemöts.

Mer information och kontakt

Vid frågor kan du kontakta:
Björn Gyllensten
Telefon: 08-535 363 68
E-post: bjorn.gyllensten2@huddinge.se

Uppdaterad 13 maj 2022

Var informationen till din hjälp?