Beslut bygglov, Studenten 1, kungörelse

23-11-18

Anslaget den 18 november 2023.

Beslut om bygglov och marklov har beviljats.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 11 december 2023.

 

Beslutshandlingar

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga i receptionen på miljö- och bygglovsförvaltningen, Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Handlingarna kan också begäras via e-postadress bygglov@huddinge.se.

Mer information och kontakt

I kommunens webbkarta kan du bland annat ta reda på fastigheters läge och gällande detaljplan eller områdesbestämmelse, se länk Webbkarta (huddinge.se).

Om du har frågor om ärendet kan du kontakta bygglovsavdelningen på e-postadress, bygglov@huddinge.se. I e-postmeddelandet ska det framgå att frågan gäller rubricerat ärende.

Kontakta Huddinges servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00 eller e-postadress servicecenter@huddinge.se för allmänna frågor eller om du önskar kontakt med handläggaren via telefon.

Uppdaterad 18 november 2023

Var informationen till din hjälp?