Justering av förskolenämndens protokoll den 15 november 2023, tillkännagivande

23-11-21

Anslaget 21 november 2023.

Bevis om justering av förskolenämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

15 november 2023.

Protokollet har justerats

20 november 2023.

Anslaget sattes upp

21 november 2023.

Anslaget tas ned

13 december 2023.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 12 december 2023.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Huddinge kommunhus, kommunalvägen 28, KSFs kansli.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 21 november 2023

Var informationen till din hjälp?