Justering av kommunstyrelsens protokoll den 13 november 2023, tillkännagivande

23-11-17

Anslaget den 17 november 2023.

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll.

Sammanträdesdatum

13 november 2023.

Protokollet har justerats

17 november 2023.

Anslaget sattes upp

17 november 2023.

Anslaget tas ned

9 december 2023.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 8 december 2023.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 17 november 2023

Var informationen till din hjälp?