Justering av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll den 18 januari 2023, tillkännagivande

23-01-24

Anslaget den 24 januari 2023.

Bevis om justering av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

18 januari 2023.

Protokollet har justerats

23 januari 2023.

Anslaget sattes upp

24 januari 2023.

Anslaget tas ned

15 februari 2023.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 14 februari 2023.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 24 januari 2023

Var informationen till din hjälp?