Justering av socialnämndens individutskott 1:s protokoll, § 1-3, 5-20, den 17 januari 2023, tillkännagivande

23-01-24

Anslaget den 25 januari 2023. Protokollets § 1-3 och 5-20 är justerade.

Bevis om justering av socialnämndens individutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

17 januari 2023.

Protokollet har justerats

24 januari 2023.

Anslaget sattes upp

25 januari 2023.

Anslaget tas ned

17 februari 2023.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 16 februari 2023.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 24 januari 2023

Var informationen till din hjälp?