Justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll den 6 februari 2024, tillkännagivande

24-02-08

Anslaget den 8 februari 2024.

Bevis om justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

6 februari 2024.

Protokollet har justerats

8 februari 2024.

Anslaget sattes upp

8 februari 2024.

Anslaget tas ned

1 mars 2024.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 29 februari 2024.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Hälsovägen 7, Novumhuset plan 6, Flemingsberg, miljö- och bygglovsförvaltningens reception.

Uppdaterad 8 februari 2024

Var informationen till din hjälp?