Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 27 mars 2024, tillkännagivande

24-04-03

Anslaget den 3 april 2024.

Bevis om justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

27 mars 2024.

Protokollet har justerats

2 april 2024.

Anslaget sattes upp

3 april 2024.

Anslaget tas ned

25 april 2024.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 24 april 2024.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 3 april 2024

Var informationen till din hjälp?