Justering av grundskolenämndens protokoll den 2 oktober 2018, tillkännagivande

18-10-11

Anslaget den 11 oktober 2018.

Bevis om justering av grundskolenämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

2 oktober 2018.

Protokollet har justerats

10 oktober 2018.

Anslaget sattes upp

11 oktober 2018.

Anslaget tas ned

2 november 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 november 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 11 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?