Detta anslås på anslagstavlan

På Huddinge kommuns webbaserade anslagstavla hittar du tillkännagivanden

  • om fullmäktiges sammanträden
  • av justerade protokoll, samt
  • av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Här hittar du även kungörelser, tillkännagivanden samt annan information som enligt lag eller annan författning ska finnas på anslagstavlan.

Det finns även möjlighet att ta del av justerade protokoll i sin helhet via de länkar som presenteras under respektive anslag.

Uppdaterad 11 december 2017

Var informationen till din hjälp?