Överklaga ett beslut

Kommunen fattar beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Det finns två olika typer av överklaganden:

  • Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning
  • Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Ett beslut överklagas skriftligen och klaganden ska ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Laglighetsprövning

Du som är folkbokförd i kommunen eller du som äger en fastighet i kommunen kan göra en laglighetsprövning. Laglighetsprövning gäller framför allt när du ska överklaga beslut som är fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du som överklagar ett beslut behöver inte vara personligen berörd av beslutet. Det kostar inget för dig att överklaga.

Förvaltningsbesvär

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. Både enskilda privatpersoner och företag kan överklaga ett beslut enligt bestämmelserna om förvaltningsbesvär.

Typiska exempel på beslut som överklagas med stöd av bestämmelserna om förvaltningsbesvär är socialnämndens beslut om bistånd och bygglovs- och tillsynsnämndens beslut om bygglov. Kommunen är skyldig att informera dig om hur ett beslut överklagas, detta kallas för besvärshänvisning.

Det kostar ingenting för dig som överklagar. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

 

Uppdaterad 2 maj 2023

Var informationen till din hjälp?