Äldreboenden

Inom Huddinge kommuns egenregi finns flera äldreboenden med olika inriktningar.

seniorer som spelar spel.

Vi har avdelningar som är specialiserade mot demens, medan andra är specialiserade mot somatiska sjukdomar. Inom vår verksamhet har vi också korttidsavdelningar och växelvårdplatser. 

Att flytta till ett äldreboende är en händelse som kan påverkar ens liv på många sätt. Det kan också väcka tankar, känslor och funderingar om vad som kommer hända i livet framöver. Vårt mål är att du i så hög grad som möjligt ska kunna fortsätta leva som du önskar och vi värnar alltid om din personliga integritet. 

På alla boenden arbetar vi aktivt med att din tid på äldreboendet ska vara så meningsfull och innehållsrik som möjligt,  Du kan alltid vara trygg med att insatserna ges på ett sätt som du önskar och vill.

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?