Boendestöd

Om du behöver hjälp och stöd i din vardag och har beslut om boendestöd, så kan du välja Huddinge kommuns egenregi som utförare av boendestöd

Kvinna tittar in i kameran.

Vi startade upp vår verksamhet i mitten av 90-talet och har därmed lång erfarenhet av att utföra boendestöd. Väljer du oss kommer vi stötta dig i att bygga upp färdigheter och hitta strategier för att skapa ett så självständigt liv som möjligt. Det kan omfatta stöttning med allt från hemmets skötsel, sociala kontakter och myndighetskontakter.

Tillsammans kommer vi utforma en plan för hur ditt stöd ska utformas utifrån målen i beställningen av insatsen. Du kan känna dig trygg i att stödet alltid är utformat utifrån dina enskilda behov.

Blir du kund hos oss kommer du få en utsedd kontaktansvarig, men du kan känna dig trygg i att stödet inte är beroende av en person utan att alla våra medarbetare är lika professionella i sitt uppdrag. Vi ger kontinuerlig fortbildning i motiverande samtal, tydliggörande pedagogik och kognitiva hjälpmedel. Alla våra medarbetare har grundutbildning i vård och omsorg och vi arbetar alltid efter beprövade metoder.

Uppdaterad 25 januari 2023

Var informationen till din hjälp?