Solfagra

På Solfagra Dagliga verksamhet får du aktiviteter anpassade utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål. Det är viktigt för oss att du är delaktig i valen av dina aktiviteter.

Brukare och medarbetare skrattar.

Hos oss kan du bland annat jobba med demontering, köksuppgifter, med service både inne i våra lokaler och på andra kontor och jobba med dator i tidningsgruppen. Du som vill kan också välja rörelseträning, gå på promenader, vara med i naturrutan, ha musik, bild och form, vara i vita rummet eller få taktil massage.

Vi tar tillsammans fram en genomförandeplan och alla aktiviteter du gör under dagarna utgår från målen i denna.  

Målgrupp
Solfagra dagliga verksamhet är en daglig verksamhet för personkrets 1.

Hitta hit!
Vi sitter i närheten av Kvarnbergsplan där passerar många bussar.

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?