Korttidsvistelse

Inom Huddinge kommuns egenregi har vi en verksamhet som erbjuder korttidsvistelse, Dalstigens korttidshem. Dalstigen ligger i ett lugnt och trevligt villaområde i Huddinge.

Medarbetare och brukare tittar in i kameran.

Dalstigen riktar sig mot två målgrupper. Dessa målgrupper vistas på korttidshemmet olika dagar. Den ena målgruppen är barn och ungdomar upp till 23 år, som tillhör personkrets 1. Den andra målgruppen är vuxna personer mellan 24-30 år, som tillhör personkrets 1. För den äldre målgruppen kan vistelse på korttidshem fungera förberedande inför att flytta hemifrån.

Aktiviteter

På Dalstigen erbjuds en rad olika aktiviteter, så som bakning, matlagning, musik, tv-spel och disco. Under helger erbjuds även filmkvällar och karaoke. Den stora trädgården passar för många olika uteaktiviteter, som att gunga, cykla, och leka i sandlåda. Det finns även möjligheter att äta grillad mat på ute verandan under sommaren.

Alla typer av aktiviteter utformas och anpassas utifrån individens intressen, önskemål och förmågor. Dalstigens korttidshem ligger i nära anslutning till skog och fina promenadvägar, vilket uppmuntrar till utevistelse. Verksamheten gör även längre utflykter emellanåt, utifrån aktuella önskemål och intressen.

Våra medarbetare

Personalen på Dalstigen har olika utbildningsbakgrund för att kunna erbjuda en bred samlad kompetens, samt lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.

Inom verksamheten är det viktigt att all personal har insikt i varje individs unika behov, för att kunna erbjuda ett individanpassat stöd.

Dalstigen är bemannat med personal dygnet runt. Om nätterna erbjuder verksamheten vaken nattpersonal, för att bidra till en känsla av trygghet och närvaro.

Uppdaterad 1 juli 2021

Var informationen till din hjälp?