Ledsagar- och avlösarservice

Huddinge kommuns egenregi har lång erfarenhet av att bedriva ledsagar- och avlösarservice med kunnig och engagerad personal.

Två tjejer tittar på en mobil.

Ledsagning innebär att du får hjälp av en person och att ta dig ut och göra saker du kan ha svårt att klara själv. Det kan vara att ta sig ut samhället och träffa kompisar eller genomföra olika aktiviteter som du tycker om. Målet att du på ett tryggt och mer självständigt sätt ska kunna ta del av de fritidsaktiviteter som du önskar delta vid.

Avlösning innebär att en person kommer hem till dig och löser av en anhörig eller närstående som annars skulle ge dig hjälp. Vår avlösarservice ger både dig och din anhöriga möjlighet för avlastning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter på egen hand.  

När du väljer oss som utförare planerar och utformar vi tillsammans med dig din avlösar- eller ledsagarservice. Du får en egen kontaktansvarig som gör en kartläggning av dina behov. Ni upprättar tillsammans en genomförandeplan  som beskriver och förtydligar hur din hjälp ska utformas.

Våra medarbetare

Alla våra medarbetare har kompetens inom området och erbjuds kontinuerlig utbildning. Vi ger också våra medarbetare riktad kompetensutveckling för att kunna möta de behov som våra uppdrag kräver. Våra medarbetare pratar svenska och engelska och finns behov av ytterligare språk kan vi ordna medarbetare med dessa kunskaper.

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?