Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd till dig som tillhör en av de tre personkretsarna enligt LSS och som behöver omfattande hjälp för att klara vardagen.

Brukare sitter med sin personliga assistent.

Inom Huddinge kommuns egenregi har vi tre enheter som utför personlig assistans. Den hjälp och det stöd du får skräddarsys efter ditt biståndsbeslut och dina behov.

När du väljer oss som utförare försöker vi hitta en assistent som matchar dina önskemål och som kan ge dig det stöd du behöver. 

Med oss som utförare behöver du inte tänka på någon personaladministration utan vi ordnar med allt som har med personal att göra.

Då vi som kommun alltid har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla assistans är det tryggt att välja oss som utförare.

Uppdaterad 1 juli 2021

Var informationen till din hjälp?